Spring naar hoofd-inhoud

Lidmaatschap

Leden van Tennisvereniging Axel kunnen gedurende het seizoen spelen op onze banen, deelnemen aan competities, aan toernooien van onze en andere verenigingen en aan speciale activiteiten in onze vereniging. Bovendien mogen leden introducés meenemen.

Het seizoen is normaliter ieder jaar van 1 april tot en met 31 oktober.

De contributies worden jaarlijks in onze Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan een nieuw seizoen vastgesteld. De laatst vastgestelde contributies zijn € 110 per jaar voor senioren en € 40 per jaar voor junioren. De mogelijkheid bestaat om alleen gedurende de maanden juni t/m augustus lid te zijn. Dit zomerlidmaatschap kost € 45. Meer inlichtingen hierover zijn te krijgen via info@tvaxel.nl.

Junioren betalen in het eerste jaar slechts € 20, als ze nog geen lid geweest zijn. Jeugdleden hoeven geen bardienst te doen.
Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie via info@tvaxel.nl

Opgave voor lidmaatschap is mogelijk via onderstaand formulier.

Opzeggen van lidmaatschappen is mogelijk door een email te sturen naar info@tvaxel.nl onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer(s), en is kosteloos tot en met 31 december. Bij latere opzeggingen zijn er kosten in verband met het volgende seizoen.

 

Inschrijfformulier

Na ontvangst van je inschrijving ontvang je binnen een week een contributiefactuur.
Zodra je betaling ontvangen is wordt je ledenpas aangevraagd bij de tennisbond, en sturen we je een email zodra deze binnen is.

Ontvang je geen reactie: Neem dat even contact op met de ledenadministratie: info@tvaxel.nl